Katrien Mulders

Klinisch psychologe

Katrien is afgestudeerd als klinisch psychologe in de levenslooppsychologie. Zij is vertrouwd met een reeks aan problematieken door reeds op verschillende afdelingen binnen een psychiatrisch ziekenhuis te hebben gewerkt waaronder depressie, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen. Zij werkt momenteel bij beschut wonen Kempen mee aan een project om jongvolwassenen met een psychiatrische problematiek toe te leiden naar zelfstandig wonen.

Katrien is regelmatig bezig met bijscholingen over o.a. gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken. Zij volgde reeds de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Momenteel volgt zij de opleiding klinische psychodiagnostiek bij volwassenen.

Doelgroep:

Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

Aanbod:

Individuele psychologische begeleidingen bij stress, spanningen, laag zelfbeeld, identiteitsvragen, angst, depressie, identiteitsproblemen, traumaverwerking, hechtingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen.

Katrien legt de nadruk op een warme therapeutische relatie waarbij er oog is voor de noden van de persoon. Tijdens individuele gesprekken wordt er gewerkt vanuit persoonlijke doelen die zorgen voor een waardevol leven.

Bijkomende informatie:

  • Erkenningsnumer van de Psychologencommisie: 922117446
  • Lid van de Belgische Federatie Psychologen (BFP) en Vlaamse Vereniging Klinische Psychologen (VVPK)

Contactgegevens:

Tel: 0499-27 06 90

E-Mail: katrien.mulders@de-meiboom.be